La importància de les patents

La importància de les patents

El Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona condemna el cessament en la venda i sentencia la retirada del mercat dels productes de totes les màquines Monsieur Cuisine Connect de Lidl. El jutge considera que s’han violat els drets de la patent de Thermomix, propietat de...
Com es paga la llegítima?

Com es paga la llegítima?

La llegítima és configurada com un valor patrimonial que la Llei confereix a determinades persones, anomenades “legitimaris”, en el moment de la mort d’una persona, anomenada “causant”. Una vegada practicades les operacions de computació i d’imputació legitimària, que...