Com es paga la llegítima?

Com es paga la llegítima?

La llegítima és configurada com un valor patrimonial que la Llei confereix a determinades persones, anomenades “legitimaris”, en el moment de la mort d’una persona, anomenada “causant”. Una vegada practicades les operacions de computació i d’imputació legitimària, que...