Què ha de contenir el contracte de franquícies?

Què ha de contenir el contracte de franquícies?

El contracte de franquícia està definit a l’article 62.1 de la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç al Detall com aquell contracte pel qual una empresa denominada franquiciadora, cedeix a una altra, denominada franquiciada, el dret a l’explotació d’un sistema...