Com es paga la llegítima?

Com es paga la llegítima?

La llegítima és configurada com un valor patrimonial que la Llei confereix a determinades persones, anomenades “legitimaris”, en el moment de la mort d’una persona, anomenada “causant”. Una vegada practicades les operacions de computació i d’imputació legitimària, que...

A voltes amb l’impost sobre successions

En plena situació de crisi sanitària i sense gaire ressò en els mitjans de comunicació, en data 29 d’abril es va publicar la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que...
Els drets dels pacients enmig de la pandèmia

Els drets dels pacients enmig de la pandèmia

El proper dia 18 d’abril és el Dia Mundial dels Drets i Deures del Pacient, és curiós que aquesta efemèride coincideixi amb una situació de pandèmia mundial i de crisi sanitària com l’actual, que està posant al límit els sistemes sanitaris d’arreu. Des d’un punt de...