A voltes amb l’impost sobre successions

En plena situació de crisi sanitària i sense gaire ressò en els mitjans de comunicació, en data 29 d’abril es va publicar la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que...
Agost hàbil, justícia inhàbil

Agost hàbil, justícia inhàbil

Prèviament, aclarir una llegenda urbana. Estem acostumats a escoltar que els jutjats, a l’agost, estan tancats. Doncs no, no és cert. El vuitè mes de l’any resulta inhàbil per llei per a determinats assumptes i en determinades jurisdiccions, però no tot i no per a...