Mataró

El despatx d’advocats de Mataró ofereix un servei d’assessorament jurídic integral, format per advocats preparats i amb una alta qualificació especialitzada en cada àmbit d’actuació.

En el nostre entorn són moltes i diverses les ocasions en les quals, tant en l’àmbit personal com en el professional, hem d’afrontar la presa de decisions que requereixen una acurada anàlisi jurídica.

La complexitat de l’actual sistema legal fa necessari que aquest assessorament jurídic sigui realitzat per advocats especialitzats i qualificats per a donar, en cada cas, el millor consell.

Cadascun dels advocats i economistes que conformen ADVISORIA es troba integrat en els diferents grups d’especialització, la qual cosa permet una gran agilitat i facilitat d’integració d’equips en serveis multidisciplinaris.

Necessites més informació?

Política de privacitat

14 + 10 =

On estem a Mataró?

Mataró

Àrea jurídica

Per a donar aquest servei d’assessorament especialitzat, ADVISORIA disposa d’un equip jurídic conformat per advocats de contrastada experiència, una elevada preparació tècnica i una qualificada especialització en les següents matèries:

Dret mercantil i societari, dret concursal i segona oportunitat, dret laboral i seguretat social, dret esportiu, dret fiscal, dret bancari i els consumidors i usuaris, dret de la circulació, dret penal, dret civil, dret de família i de les persones, dret de successions, dret immobiliari i registral, dret administratiu i dret urbanístic.

Àrea econòmica
ADVISORIA ofereix dins l’àrea ECONÒMICA serveis que tenen com a objectiu satisfer les necessitats dels nostres clients en els àmbits fiscals, laborals i comptables.

Fiscalitat, laboral i recursos humans, consultoria financera, contablidad, consultoria tecnologica, declaracions d’impostos i d’obligacions tributàries, planificiació financera i d’estats comptables, compravenda d’empreses, branques d’activitat o actius, plans de viabilitat de noves empreses, gestió d’operacions societàries, auditories fiscals i laborals, assessorament en inspeccions, tributàries i recursos i al·legacions en matèria tributària.

Àrea Family Office
Vetllem per la unitat i l’harmonia de la família, respectant l’autonomia, la llibertat i la plenitud de tots els seus membres, amb la màxima confiança i proximitat del client.

Govern familiar i continuïtat, estructures i eines legals, patrimoni i riquesa, llegat i successió, benestar personal i familiar i emprenedoria familiar i saviesa col·lectiva