Accidents per mal estat de la via pública

Procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració La manca de recursos econòmics de les administracions, especialment dels ajuntaments, determina que cada cop incompleixin més sovint amb les seves obligacions de manteniment i...