Espai del client: Talentier, intermediaris de talent

Espai del client: Talentier, intermediaris de talent

L’empresa Talentier (www.talentier.com) és el primer projecte de la factory The Venture Gang i es va constituir al juliol del 2015. El seu objecte de treball és oferir a les empreses una forma eficaç de trobar la persona adient pels llocs de treball que necessiten...