Reforma Fiscal 2015: Novetats de l'IRPF

Es limita l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament del treballador a 180.000€ amb caràcter global. Aquest límit serà aplicable: A les indemnitzacions per acomiadaments produïts des de l’1 d’agost del 2014 (inclusivament) En el cas de...