Sessió informativa CLÀUSULES SÒL

ADVISORIA convoca una sessió informativa dirigida als clients que puguin estar afectats per les CLÀUSULES SÒL així com altres disfuncions en la seva hipoteca, arran de la publicació del Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de...