¿Cómo es paga la legítima?

¿Cómo es paga la legítima?

La legítima es configurada como un valor patrimonial que la Ley confiere a determinadas personas, denominadas “legitimarios”, en el momento de la muerte de una persona, denominada “causante”. Una vez practicadas las operaciones de computación y de imputación...

A voltes amb l’impost sobre successions

En plena situació de crisi sanitària i sense gaire ressò en els mitjans de comunicació, en data 29 d’abril es va publicar la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que...
Els drets dels pacients enmig de la pandèmia

Els drets dels pacients enmig de la pandèmia

El proper dia 18 d’abril és el Dia Mundial dels Drets i Deures del Pacient, és curiós que aquesta efemèride coincideixi amb una situació de pandèmia mundial i de crisi sanitària com l’actual, que està posant al límit els sistemes sanitaris d’arreu. Des d’un punt de...