Els protocols familiars

Cal començar destacant que les empreses familiars, que a Espanya superen la xifra de dos milions d’unitats, generen entre el 65% -70% del Producte Interior Brut (PIB) aproximadament, i el 70%-75% d’ocupació, són actualment un dels pilar fonamentals de la nostra...