Mitjançant el RDL 16/2020, de 28 d’abril, el Govern ha regulat determinades mesures d’ordre processal encaminades a reprendre l’activitat ordinària dels jutjats, tot tenint en compte l’important increment de litigiositat que es preveu en aquests.

Cal destacar la regulació d’un nou procediment especial, preferent i sumari per qüestions de família derivats de l’Estat d’Alarma, que s’hagin generat durant el per iode en què el mateix hagi perdurat i fins tres mesos després de la seva finalització.

Aquest procediment s’articula per resoldre tres tipus de demandes:

-Les que recullin peticions relatives al restabliment de l’equilibri en el règim de visites o guarda compartida, en cas que s’hagués alterat a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern per pal·liar la crisi sanitària.

 -Les que recullin peticions de revisió de les mesures definitives sobre càrregues del matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i pensions d’aliments reconegudes als fills, quan les circumstàncies hagin variat substancialment, a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la Covid-19.

-Les que plantegin l’establiment o la revisió de l’obligació de prestar aliments, quan aquest plantejament es fonamenti en la variació substancial de les circumstàncies econòmiques del familiar obligat a aquesta prestació d’aliments, a conseqüència de la crisi sanitària pel  Coronavirus.

Un procediment que, segons quina tramitació s’ordena com a preferent des de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals, acordats pel Real Decreto 463/2020 de 14 de març, i fins al dia 31 de desembre de 2020.

Els professionals d’Advisoria restem a disposició dels nostres clients per assessorar-los i ajudar-los a gestionar qualsevol necessitat que tinguin.