Des del 2 de setembre l’equip d’ADVISORIA compta amb un nou professional.

Es tracta de David Serra, llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (UB) i en Dret i Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El nou company treballa a les oficines de Granollers, a l’àrea econòmica, i s’encarrega de donar suport al departament fiscal. Els seus serveis professionals van dirigits al suport de l’equip d’impost de societats i comptes anuals, l’estudi, la preparació i la redacció dels recursos i al·legacions de requeriments de l’Agència Tributària i altres organismes públics i oferir serveis professionals fiscals a no residents i a empreses estrangeres.

En aquests dos darrers punts, la seva formació com a advocat i l’alt nivell d’anglès, són factors determinants perquè la seva funció sigui decisiva i aporti valor a l’equip de professionals d’ADVISORIA.

]]>