Us recordem que aquells que estigueu obligats a relacionar-vos amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, tal i com estableix l’article 14 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, teniu la possibilitat de sol·licitar fins a un màxim de 30 dies de cortesia cada any natural en els quals l’Administració no us podrà emetre cap Notificació. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar amb un mínim de 7 dies d’antelació al començament del període desitjat.

Amb aquesta acció, evitareu que durant el període de vacances, o qualsevol altre període en que no estigueu disponibles, l’Administració us emeti alguna notificació que no pugueu atendre en termini. Per a poder fer la sol·licitud només heu d’accedir amb el vostre Certificat Electrònic al següent enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZN01.shtml

En cas de no funcionar l’enllaç, podeu accedir-hi directament entrant a https://www.agenciatributaria.es/ > Sede Electrónica > Todos los Trámites > Otros Servicios > Notificaciones > Notificaciones > “Solicitar días en los que no se pondrán notificaciones en Dirección Electrónica Habilitada”.

Un cop hagueu accedit al Tràmit, us apareixerà la següent pantalla, on haureu de clicar sobre l’opció de “Modificar”, a la part superior esquerra:

Un cop s’hagi clicat sobre l’opció “Modificar”, s’obrirà la possibilitat de seleccionar aquells dies que no desitgeu rebre notificacions (quedaran marcats en verd). En el nostre exemple, hem seleccionat de l’1 d’agost fins el 30 d’agost. Però podeu escollir 30 dies segons us convingui, no cal que siguin consecutius. Per exemple, podeu escollir-ne 15 durant l’agost i 15 més als volts de Nadal si durant aquella època tampoc estareu disponibles. Un cop escollits els dies, només restarà clicar l’opció de “Validar”, a la part inferior esquerra, i en cas de no observar-se cap error, tornar a clicar, a “Firmar Enviar”.

Un cop Signat i Enviat, el sistema ens retornarà un missatge de confirmació, amb el Codi Segur de Verificació i la possibilitat de descarregar-vos el corresponent Rebut de Presentació:

Si teniu qualsevol dubte en el procés de sol·licitud, podeu contactar amb nosaltres als telèfons habituals de Granollers 93.870.18.66 i Mataró 93.799.80.90.

]]>