El passat 12 de maig va entrar en vigor l’obligació del registre de la jornada laboral de tots els treballadors.

Tot i que és un dels temes d’actualitat i els mitjans de comunicació li han donat una gran rellevància, el dia a dia de la seva aplicació fa que apareguin dubtes entorn a la forma d’aquest i a les possibles exigències en cas d’inspecció per part de l’autoritat laboral.

Per tot això, volem fer un recordatori de la obligació del compliment per a tot les empreses amb treballadors, així com destacar aquells aspectes més importants a tenir en compte per tal d’evitar qualsevol tipus de sanció.

La importància de la puntualitat així com determinar els períodes de descans i les pauses.

És molt important que el registre sigui el primer que es faci abans de començar la jornada i l’últim abans de finalitzar-la, ja què és un document viu que la inspecció i les parts han de trobar actualitzat en qualsevol moment que es sol·liciti. També és d’importància que els descansos i pauses es determinin per tal que al còmput mensual coincideixi amb la jornada total del treballador.

Conservar els registres durant quatre anys.

És admès qualsevol mitja de conservació, sempre i quan aquest permeti la preservació del registre durant quatre anys. Els registres també hauran de trobar-se disponibles en tot moment per si treballadors, els seus representants o la inspecció de treball els reclamen.
En cap cas es podrà gestionar la conservació des de la gestoria o qualsevol localització diferent a la del centre de treball.

Claredat en la forma i contingut.

El document ha de ser individual per a cada un dels treballadors, ha d’aparèixer la data i les hores d’inici i final de la jornada, així com el nom del treballador i la seva signatura per tal de demostrar que és un document personal i elaborat per les dues parts.

]]>