ADVISORIA considera que la formació continua dels membres del seu equip és un valor fonamental per a donar el millor consell als nostres clients i per continuar essent una de les empreses d’economistes i advocats de referència en les comarques del Vallès Oriental i El Maresme. En el curs 2018-2019 dos membres del nostre equip, Eduard Bellera i Gerard Luna, han ampliat els seus coneixements realitzant dos màsters de la Barcelona School of Manegement de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

L’advocat Eduard Bellera ha finalitzat aquest mes de juny el Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social, de la Barcelona School of Manegement de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). En aquesta formació ha profunditzat en els seus coneixements en les branques del dret laboral i de la Seguretat Social, matèries en constant evolució i que requereixen d’una especialització i formació continuada de qualitat. En aquesta formació, Bellera s’ha preparat en aspectes teòrics i pràctics per a l’assessorament a empreses i institucions públiques fins a la defensa jurídica dels diversos subjectes de les relacions laborals, tant si són individuals com col·lectius.

D’altra banda, el graduat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Gerard Luna, ha finalitzat amb èxit el Màster en Direcció Financera i Comptable, especialitat en controlling, de la Barcelona School of Manegement de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). En aquesta formació Luna ha profunditzat en els seus coneixements en finances i comptabilitat que ja comptava per ser llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, alhora que s’ha especialitzat en la funció del controller: definir i fer operativa l’estratègia de l’empresa en les operacions del negoci, com ara la comptabilitat analítica, la planificació financera avançada i l’anàlisi sectorial.

]]>