L’advocada d’ADVISORIA, Isabel M. Martín Santolaria, especialista en dret de danys i responsabilitat civil i membre de la Junta Directiva d’ADAVIAC (ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VICTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA) va ser la ponent, el passat 31 de gener, d’una xerrada formativa sobre aquesta matèria a l’Il·lustre Col·legi d’Advocat de Granollers (ICAVOR). A la sessió hi van participar una vintena de lletrats i també es va poder seguir en directe, a través d’streaming, on durant alguns mesos es podrà consultar. L’incompliment del principi de reparació integra; els límits a la garantia de defensa jurídica en les assegurances de responsabilitat civil; la valoració de la indemnització del lucre cessant en cas de mort, seqüeles i lesions temporals i els requisits de l’oferta/resposta motivada i la seva incidència en el possible plet posterior van ser alguns dels ítems que es van tractar. Martín Santolaria va remarcar la importància de l’especialització en responsabilitat civil i assegurances dels advocats per la valoració del dany derivat d’accidents de trànsit ja que el sistema és complex i va demanar un esforç per entendre la víctima, i valorar els seus perjudicis físics, morals i econòmics per individualitzar i personalitzar la reclamació. Va exposar algunes de les contradiccions entre les Taules del Barem i el text articulat, el qual és prevalent, i que per tant permeten discutir les Taules en base a criteris jurídics, així com les possibilitats de reclamacions superiors a les Taules que es basen en Bases Tècniques Actuarials algunes amb premisses no ajustades a la realitat o disconformes amb la previsió del text legal. Va exposar les Guies de les Bones Pràctiques publicades per la Direcció General d’Assegurances, en les que consten els acords aconseguits durant aquest tres anys des de la publicació del nou sistema pels membre de la Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració, les quals, com que són resultat d’un procés participatiu de tots el col·lectius potencialment afectats (també les asseguradores), generen un sentit d’autovinculació. Va explicar quan no són aplicables els límits fixats a les garanties de defensa jurídica en les pòlisses de responsabilitat civil i per tant la defensa és il·limitada encara que es designi un lletrat particular, i exposà amb detall l’última jurisprudència sobre els temes del programa previst per la ponència.]]>