Tal i com informàvem en l’article de l’anterior newsletter (gener 2019), el Govern de l’estat espanyol, al·legant circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat, va aprovar el passat 14 de desembre de 2018, amb efectes de data 18 de desembre, el Real Decreto-Ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el que s’adoptaven mesures de reforma de la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge, de reforma del règim de propietat horitzontal, de reforma del procediment de desnonament d’habitatge, i de mesures econòmiques i fiscals en matèria d’habitatge i lloguer. Aquest Real Decret no ha estat convalidat pel Ple del Congrés dels Diputats, tràmit que preveu l’article 86.2 de la Constitució espanyola, pel que ha quedar derogat, tal i com es recull en l’acord de derogació del Consell de Ministres de data 22 de gener de 2019. Conforme s’assenyala en la mateixa web del BOE, la data de derogació del RDL 21/2018 és el dia 24 de gener de 2019, pel que hem de entendre que és a partir d’aquesta data que la normativa aplicable torna a ser la que hi havia amb anterioritat al 19 de desembre de 2018. La curta vida del RDL 21/2018, que ha tingut efectes del 19 de desembre del 2018 al 24 de gener del 2019, comporta que determinats contractes d’arrendament, els celebrats durant aquest curt període, tinguin una regulació especial que caldrà tenir en compte. Aquestes situacions no són desitjables i a la vista de com han anat les coses en el Congrés dels Diputats, podem dir que són conseqüència de la improvisació i d’anteposar l’impacte de la notícia per davant de tot.Tal i com informàvem en l’article de l’anterior newsletter (gener 2019), el Govern de l’estat espanyol, al·legant circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat, va aprovar el passat 14 de desembre de 2018, amb efectes de data 18 de desembre, el Real Decreto-Ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el que s’adoptaven mesures de reforma de la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge, de reforma del règim de propietat horitzontal, de reforma del procediment de desnonament d’habitatge, i de mesures econòmiques i fiscals en matèria d’habitatge i lloguer. Aquest Real Decret no ha estat convalidat pel Ple del Congrés dels Diputats, tràmit que preveu l’article 86.2 de la Constitució espanyola, pel que ha quedar derogat, tal i com es recull en l’acord de derogació del Consell de Ministres de data 22 de gener de 2019. Conforme s’assenyala en la mateixa web del BOE, la data de derogació del RDL 21/2018 és el dia 24 de gener de 2019, pel que hem de entendre que és a partir d’aquesta data que la normativa aplicable torna a ser la que hi havia amb anterioritat al 19 de desembre de 2018. La curta vida del RDL 21/2018, que ha tingut efectes del 19 de desembre del 2018 al 24 de gener del 2019, comporta que determinats contractes d’arrendament, els celebrats durant aquest curt període, tinguin una regulació especial que caldrà tenir en compte. Aquestes situacions no són desitjables i a la vista de com han anat les coses en el Congrés dels Diputats, podem dir que són conseqüència de la improvisació i d’anteposar l’impacte de la notícia per davant de tot.Tal i com informàvem en l’article de l’anterior newsletter (gener 2019), el Govern de l’estat espanyol, al·legant circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat, va aprovar el passat 14 de desembre de 2018, amb efectes de data 18 de desembre, el Real Decreto-Ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el que s’adoptaven mesures de reforma de la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge, de reforma del règim de propietat horitzontal, de reforma del procediment de desnonament d’habitatge, i de mesures econòmiques i fiscals en matèria d’habitatge i lloguer. Aquest Real Decret no ha estat convalidat pel Ple del Congrés dels Diputats, tràmit que preveu l’article 86.2 de la Constitució espanyola, pel que ha quedar derogat, tal i com es recull en l’acord de derogació del Consell de Ministres de data 22 de gener de 2019. Conforme s’assenyala en la mateixa web del BOE, la data de derogació del RDL 21/2018 és el dia 24 de gener de 2019, pel que hem de entendre que és a partir d’aquesta data que la normativa aplicable torna a ser la que hi havia amb anterioritat al 19 de desembre de 2018. La curta vida del RDL 21/2018, que ha tingut efectes del 19 de desembre del 2018 al 24 de gener del 2019, comporta que determinats contractes d’arrendament, els celebrats durant aquest curt període, tinguin una regulació especial que caldrà tenir en compte. Aquestes situacions no són desitjables i a la vista de com han anat les coses en el Congrés dels Diputats, podem dir que són conseqüència de la improvisació i d’anteposar l’impacte de la notícia per davant de tot.]]>