enriqueL’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) és l’associació que representa aquest sector a la província de Barcelona. L’Associació es va constituir el 15 de novembre de 2004 amb la voluntat d’articular el sector al voltant d’uns objectius comuns, donant veu i vot a totes les empreses, i servir d’interlocutor a les administracions i d’altres institucions públiques i privades. Tot i així, l’objectiu d’APARTUR no és només el de defensar els interessos del sector sinó també oferir serveis als seus associats. ADVISORIA ha volgut entrevistar al seu president, Enrique Alcántara, per saber quin és el present i futur d’aquest sector i el seu encaix en el model turístic. Afrontes el teu segon mandat al capdavant d’Apartur, quins reptes et planteges? Durant les últimes dues dècades s’ha produït un augment remarcable del nombre de visitants que Barcelona rep, cosa que ha comportat el sorgiment de diverses problemàtiques a l’hora de fer compatible la convivència del veïnat amb els turistes.  La complexitat en la seva gestió i regulació es dificulta en el si d’una economia de lliure mercat en que la llei de l’oferta i la demanda és la base a partir de la qual es regeixen els intercanvis econòmics. A més, cal afegir la importància que ha tingut el turisme com a motor de recuperació econòmica a Barcelona d’ençà de la crisi econòmica de 2008, cosa que complica i tensa el debat social sobre conveniència de posar-hi límits. En aquest sentit des d’Apartur, durant aquest mandat continuem sent proactius en el foment de la bona relació i de l’encaix entre els turistes i els ciutadans, portant a terme accions continuades encaminades a  assolir una bona convivència  i un bon equilibri entre ciutat i turisme. Aquest  model de desenvolupament turístic  s’ha de fonamentar en  uns principis de professionalitat, compromís per la convivència, sostenibilitat i responsabilitat cívica. A nivell legislatiu defensem un nou Pla Especial Urbanístic d’Allotjament Turístic més flexible, amb un rati de creixement anual revisable que permeti un creixement sostenible i responsable. També la possibilitat de  trasllat de llicències a finques sense veïns o amb permís de la comunitat i per últim la segregació de habitatges d’ús turístic de gran tamany sense augmentar el nombre de places. En aquest exercici ens proposem també seguir creixent com a associació inaugurant, properament, una delegació a Sitges que doni cobertura a la zona del Garraf, i augmentar la nostra presència en una altra zona interessant com és el Maresme. Què opines sobre la taxa turística? Estem a favor de la taxa turística però no amb l’augment desproporcionat de la tarifa pels habitatges d’ús turístic. A Barcelona la tarifa es fixa en 2,25.-€ per cada nit d’estada, el que suposa que se’ls apliqui la mateixa tarifa que la establerta pels hotels de 5 estrelles, gran luxe i establiments de categoria similar. A la resta de Catalunya, els habitatges d’ús turístic tributen per la mateixa tarifa que els hotels de 4 estrelles i equivalents, 0,90.-€ per nit. Per tant, la norma està equiparant els habitatges d’ús turístic als hotels de 5 estrelles a Barcelona i als hotels de 4 estrelles a la resta de Catalunya. Fiscalment s’està tractant igual a dues situacions completament diferents. A banda de la revisió de la tarifa i d’una proporcionalitat més equitativa, des d’Apartur es demana a les administracions una major participació del sector en l’assignació dels recursos. Cap a quin model turístic ha d’anar o ha d’apostar Barcelona perquè tothom hi guanyi sense prejudici dels veïns? Cap a un model turístic de gestió responsable i sostenible, que permeti un desenvolupament ordenat en perfecte convivència amb els residents i amb un retorn local de la riquesa que genera de manera que tots sortim beneficiats. D’aquesta manera el sector no només ha de ser rellevant a nivell econòmic, sinó que les seves actuacions han de tenir en compte la seva responsabilitat tant en la seva dimensió ambiental com social, i ha d’existir un compromís de responsabilitat cívica amb l’entorn més proper com a motor del seu desenvolupament . Un turisme que connecti sensibilitats ciutadanes i interessos del sector. Quins beneficis té ser soci d’APARTUR? Apartur defensa els interessos dels seus associats cooperant amb les administracions públiques i representant-los en les principals institucions comarcals, provincials, catalanes i estatals. L’associació implanta sistemes de qualitat en els habitatges d’ús turístic i en les empreses i professionals del sector, fomenta sinergies i prestació de serveis comuns entre els seus associats i els promou en els àmbits català, espanyol i internacional. Entre els serveis que oferim als associats hi ha el servei d’assessoria legal gratuït, assegurances específiques pel nostre col·lectiu, enquestes, estudis i estadístiques, formació, enviament d’un clipping diari de premsa amb noticies del nostre sector, notes jurídiques, etc… Què li demanes al 2019? Una bona regulació que ens permeti realitzar la nostra activitat sota el ferm compromís de la professionalitat i la bona convivència. Com valores la relació amb ADVISORIA, que és una de les empreses col·laboradores d’APARTUR? Apartur valora molt positivament aquesta col·laboració ja que ens permet oferir a l’associat un servei professional que coneix el nostre sector i que disposa d’un equip específic d’assessorament per les empreses gestores i propietaris d’habitatges d’ús turístic.]]>