Al mes de juny de 2017, milers de particulars i empreses varen perdre tots els seus diners invertits en accions del Banc Popular, com a conseqüència de la compra de l’entitat per part del Banco de Santander per la quantitat d’1 euro, arran dels fets que vàrem explicar en el nostre article de 16 de juny de 2017. Des d’aleshores, es segueix una investigació penal a l’Audiència Nacional arran de diferents querelles presentades, en la que d’entrada s’ha acordat limitar el peritatge dels experts del Banc d’Espanya que investiga la caiguda del Banc Popular al període comprès entre 2015 i 2017, perquè l’instructor considera «inútil» una anàlisi exhaustiva dels anys anteriors donada la «absència de motius rellevants», pel que no s’està investigant períodes anteriors al de l’ampliació de capital del mes de maig de 2016. En aquest sentit, s’han dictat algunes sentències per jutjats de primera instància declarant la nul·litat de les adquisicions d’accions en aquesta ampliació de capital del mes de maig de 2016, amb el fonament que la informació continguda en els comptes anuals de 2015 era incompleta i que al mes de juny de 2016 l’entitat presentava una falta de liquiditat i de solvència que va ser emmascarada oferint una imatge esbiaixada de la realitat (ometent el negoci immobiliari i manipulant ràtios de rendibilitat) per tal d’influir en la compra d’accions, i que per tant, aquesta omissió de la informació essencial del producte que es subscriu ha determinat una errònia formació del consentiment en l’inversor. Si tenen qualsevol dubte o s’ha vist afectat per la pèrdua de les accions del Banc Popular, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats en dret bancari.]]>