L’Associació d’Advocats de Víctimes d’Accidents de Catalunya (ADAVIAC) s’ha creat i constituït amb seu a Barcelona amb l’advocada d’ADVISORIA, Isabel M. Martín Santolaria, com a sòcia fundadora i vocal.  El president és Xavier Coca i el vicepresident és Ramón Onandia. Els objectius d’ADAVIAC són els següents:

 • La defensa i protecció dels drets de les víctimes d’accidents de circulació i d’altres fets generadors de responsabilitat civil.
 • L’intercanvi de coneixements i eines per a exercir l’especialitat jurídica amb les màximes garanties d’èxit.
 • La lluita contra la competència deslleial i males pràctiques en el sector.
 • El rebuig de les conductes professionals que van contra la deontologia de la professió i/o en perjudici dels interessos de les víctimes.
 • La promoció de segell de qualitat professional l’associació per a prestigiar l’especialitat i donar millors garanties a les víctimes alhora de decidir la seva defensa o representació.
 • Aconseguir avantatges econòmics i de pagament per a les víctimes en centres  sanitaris i de rehabilitació, accessibilitat, i altres professionals com a ara pèrits mèdics, reconstructors d’accidents, biomecànics, tallers mecànics de reparació, procuradors, etc.
 • La defensa d’honoraris justos front als Col·legis Professionals i els jutjats.
 • Incentivar les reclamacions d’honoraris a les asseguradores en base a les pòlisses de defensa jurídica.
 • Crear col·laboracions i sinèrgies amb altres associacions amb interessos anàlegs i els membres de la mateixa associació.
 • La presència i notorietat als mitjans de comunicació, així com en Col·legis d’Advocats i institucions locals, autonòmiques o nacionals, i, en especial, al “Consejo General de la Abogacía Española, Dirección General de Seguros”, Administració de Justícia, etc., cara a constituir un lobby prou representatiu per a millorar lleis i normatives així com les polítiques de protecció a les víctimes de responsabilitat civil en tots els àmbits;
 • Denunciar situacions d’injustícia institucional o organitzada per les persones, empreses o sectors en contra dels interessos, drets i benestar de les víctimes de responsabilitat civil.
 • Internacionalitzar les problemàtiques del sector i de l’especialitat, cercant col·laboració, intercanvi de coneixement i sinèrgies fora de les nostres fronteres.- La formació especialitzada i continua dels associats.
]]>