L’economia circular és un concepte econòmic que es relaciona amb la sostenibilitat i que busca que el valor dels productes, materials i els recursos es mantinguin a l’economia el major temps possible i així poder minimitzar al màxim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, anomenada circular, diferent a la lineal que és la que impera actualment. L’economia circular tanca el cicle de vida dels productes, serveis, residus, materials, l’aigua i l’energia. Davant d’aquest nou concepte d’economia circular se’ns poden plantejar certs dubtes com quins beneficis té aquest tipus de negoci. Des d’ADVISORIA creiem que a banda del benefici mediambiental, aquests tipus d’empreses generen riquesa i treball en tot el conjunt del territori i que pot representar un valor afegit en el context de la globalització. Entre els principis en els que es basa l’economia circular hi ha la reutilització, la funcionalitat, la reparació, el reciclatge i la revalorització dels materials. A Catalunya s’ha creat recentment l’Observatori Catalunya Circular, impulsat per la Generalitat per promoure accions de desenvolupament i integració en la societat d’aquest model econòmic. I a nivell europeu, aquesta economia és una de les set iniciatives emblemàtiques que formen part de l’estratègia “Europa 2022”.]]>