Amb l’entrada en vigor del nou Reglament 2016/679 del Parlament Europeu, que té a veure amb la protecció de les dades personals facilitades i els seus diferents usos, des d’ADVISORIA hem volgut fer un breu repàs a tots els drets que es desprenen d’aquest “nou” Reglament. En primer lloc, hem de parlar del dret de rectificació,  pel qual cada persona que faciliti les seves dades personals, per exemple a una empresa, podrà exercir aquest dret, demanant al responsable del tractament de les seves dades, la rectificació de les mateixes, fins i tot, amb una declaració addicional. El dret de supressió, o més conegut com el dret a l’oblit, serà la potestat de l’interessat en poder suprimir les seves dades, les quals, obtingudes en un moment anterior, no siguin necessàries o que simplement es retiri el consentiment per part de l’interessat o s’hagi donat un ús il·lícit o s’hagin fet públiques. Per altra banda, trobem el dret a la limitació, el qual significa que quan el tractament de la informació facilitada s’hagi limitat per part de l’interessat, les dades només podran ser objecte de tractament amb el consentiment d’aquest i de forma determinada. Un altre dels drets que també fa menció el Reglament 2016/679, és el dret a la portabilitat, que significa que l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del seu tractament, i a transmetre’ls a un altre responsable. I finalment el dret d’oposició, pel qual es faculta a l’interessat a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, la qual cosa implicarà que el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades personals de l’interessat, per les que s’oposi, tret que s’acreditin motius legítims. Hem de tenir en compte que tots aquests drets s’hauran d’acompanyar d’un consentiment lliure, específic, informat i que en cap cas pot donar a error contra l’interessat. Fins aquí podem destacar els drets més importants que es desprenen del Reglament Europeu de Protecció de Dades i, per tant, la garantia davant de la informació que podem facilitar a tercers o empreses, així com l’ús que poden donar. Però el problema que ens trobem ara per ara, és que el compliment del Reglament i les qüestions que es deriven d’aquest són més que complexes i fins ara no hi ha una resposta exacte i concreta, el que es tradueix en un greu perjudici, per part de les persones que vulguin exercir els seus drets, o les empreses que necessiten resoldre’ls.]]>