Tal i com es va publicar el passat 24 d’octubre a la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, des de l’1 de gener de 2018 es poden realitzar fins a 4 canvis de base de cotització a l’any a diferència d’anys anterior que només es podia realitzar dues vegades. Els nous terminis per poder realitzar els canvis de base de cotització comentats són els següents :

  • De l’1 de gener fins al 31 de març amb efectes del canvi des de l’1 d’abril
  • De l’1 d’abril fins al 30 de juny amb efectes del canvi des de l’1 de juliol
  • De l’1 de juliol fins al 30 de setembre amb efectes del canvi des de l’1 d’octubre
  • De l’1 d’octubre fins al 31 de desembre amb efectes del canvi des de l’1 de gener del següent any.
Aquests terminis només són efectius per poder realitzar els canvis de base de cotització, la resta de variacions que afectin a la cotització del Regis de Treballadors Autònoms continuen com fins a la data, una vegada a l’any fins al 30 de setembre i a efectes de l’1 de gener de l’any següent. Així mateix, els tràmits de canvi de base de cotització abans assenyalats, i com a conseqüència de l’obligació des d’aquest any que tenen els autònoms de realitzar qualsevol tràmit amb la seguretat social de manera telemàtica, per poder gestionar la variació de base de cotització, l’autònom esta obligat a tenir Certificat Digital.]]>