Un any més s’ha donat el tret de sortida a la campanya de Renda 2017, i enguany serà la campanya més llarga ja que va començar el passat 4 d’abril. Aquesta campanya ve més marcada per les novetats tecnològiques que ha introduït l’Agència Tributaria, orientades a facilitar la confecció i tramitació de la declaració, que no pas per les novetats legislatives del propi impost. Concretament, l’Agència Tributaria ha introduït tres novetats importants pel que fa a la gestió i tramitació de l’impost: Aplicació per a mòbils (APP) Com a novetat, aquest any l’Agència Tributaria ha presentat una nova aplicació per a mòbils que es pot descarregar des de de mitjans del mes de març (Apple Store i Google Play Store). Durant aquest primer any, l’aplicació servirà per a consultar les dades fiscals del contribuent i fer la presentació d’aquelles declaracions més senzilles. Es preveu que es vagin ampliant les funcions d’aquesta APP en les futures campanyes. renda-fotoa Pla “Le llamamos” Aquest serà un nou servei que l’Agència Tributària posarà en marxa a partir d’aquesta campanya i consisteix en donar assistència telefònica a aquells contribuents que ho sol·licitin. En aquest cas, seran els propis funcionaris de l’Agència Tributària qui es posaran en contacte amb el contribuent (prèvia sol·licitud d’aquest) per ajudar-lo a tramitar i presentar la corresponent declaració. Aquest servei està pensat per intentar reduir l’assistència física dels contribuents a les oficines de l’Agència Tributaria. De totes maneres, no tots els contribuents tindran accés a aquest nou servei, ja que està limitat a aquells contribuents que:

 • Tinguin uns Rendiments del Treball inferiors a 65.000 €.
 • Tinguin uns Rendiments del Capital Mobiliari inferiors a 15.000 €.
 • Tinguin uns Rendiments del Capital Immobiliari, amb el límit d’un immoble o contracte.
 • Tinguin uns Guanys i Pèrdues Patrimonials derivats de transmissions de Fons d’Inversió
 • Tinguin uns Guanys i Pèrdues Patrimonials no derivats de transmissions, menys les que corresponguin a activitats econòmiques.
 • Que tinguin Rendes procedents del Règim d’Atribució de Rendes que corresponguin a Rendiments del Capital Mobiliari i Immobiliari, amb els mateixos límits.
Fi de l’SMS per a l’obtenció del número de referència Enguany s’ha modificat el procés per a l’obtenció del número de referencia que ens permet accedir al Portal Web des del qual podem consultar totes les nostres dades personals i fiscals, confirmar l’esborrany o accedir al programa “Renta WEB”. Durant aquesta campanya, per obtenir el número de referència, el sistema ens demana el número de DNI, la casella 450 de la Renda 2016, i, com a novetat, la data de validesa del DNI. Un cop introduïdes aquestes dades, el propi sistema ens facilita directament un número de referència que haurem d’utilitzar per accedir al nostre Portal Web personal. Pel que fa a les novetats legislatives, cal destacar-ne les següents: Bons de Fidelització Banc Santander Per aquells accionistes del Banc Popular que es van veure afectats per la fallida del banc i posterior compra per part del Banc de Santander, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va emetre una nota on aclaria quin seria el tractament fiscal dels “Bons de fidelització” que el Banc de Santander va oferir a tots els clients perjudicats per les pèrdues obtingudes, a canvi de la renuncia a dur a terme accions legals contra el Banc. Doncs segons aquesta nota de la CNMV, l’adquisició d’aquests Bons estaria subjecte a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques. Per tant, els accionistes que hagin acceptat els Bons del Banc de Santander tindran una Pèrdua Patrimonial procedent de l’amortització de les accions del Banco Popular, l’import de la qual vindrà donada per la diferència entre el valor de transmissió (0,00 €) i el d’adquisició; i per altre banda, l’entrega dels Bons de Fidelització als accionistes generarà un Guany Patrimonial per el valor de mercat d’aquestes noves obligacions a integrar a la Base Imposable de l’Estalvi, i que per tant, possibilita la compensació de la Pèrdua anterior. En el cas que dels obligacionistes del Banc Popular, la tributació serà similar. En aquest cas l’amortització de les obligacions hauran generat un rendiment del capital mobiliari negatiu. Un rendiment obtingut per la diferencia entre la transmissió (0,00 €) i l’adquisició dels títols, i aquest rendiment negatiu s’integrarà a la Base Imposable de l’Estalvi. Per altre banda, l’entrega de Bons de Fidelització entregats pel Banc de Santander per a compensar el rendiment negatiu dels obligacionistes, generaran un rendiment del capital mobiliari pel seu valor normal de mercat, sotmès a ingrés a compte repercutit per l’adquirent, i que s’integrarà a la Base Imposable de l’Estalvi possibilitant la compensació del rendiment negatiu anterior. Despeses d’estudi per a capacitació o reciclatge personal A partir del 1 de gener de 2017 no es consideraran retribucions en espècie els estudis realitzats per a reciclatge, capacitació o actualització del personal, exigits per el desenvolupament de les seves activitats o per les característiques del seu lloc de treball. Mínim Familiar per a descendents Amb efectes 1 de gener de 2017, s’assimilen als descendents, als efectes de l’aplicació del mínim familiar per descendents, a aquelles persones que tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custodia. Clàusules Sòl Tot i no ser una novetat d’aquesta campanya, s’ha de tenir present que tots aquells contribuents que hagin cobrat devolucions corresponents a les clàusules sòl per part del seu banc, o per sentencia judicial, poden afectar a alguna de les declaracions de la Renda anteriors, i provocar que s’hagi de regularitzar algunes d’elles. Si aquest és el seu cas, o per a qualsevol altra consulta, no dubti en contactar amb nosaltres per aconsellar-lo. Tot seguit detallem les dades clau de la campanya:
 • 15 de març: Ja es podran consultar les dades fiscals i sol·licitar el número de referència. També serà el dia en que ja es podrà descarregar l’Aplicació per mòbil.
 • 3 d’abril: S’obre el termini per sol·licitar cita prèvia al nou Pla “Le llamamos”.
 • 4 d’abril: Inici oficial de la campanya de Renda 2017. A partir d’aquest dia ja es podran tramitar les declaracions de la Renda a través del programa “Renta WEB” o a través de l’aplicació mòbil.
 • 8 de maig: S’obre el termini per sol·licitar cita prèvia per a la confecció presencial de la declaració a les oficines de l’Agència Tributària, que començaran a donar servei a partir del 10 de maig.
 • 27 de juny: Últim dia de presentació per a declaracions que resultin a ingressar amb domiciliació bancaria.
 • 29 de juny: Últim dia que es pot sol·licitar cita prèvia tant per a la confecció presencial de la declaració a les oficines de l’Agència Tributaria com del nou Pla “Le llamamos”.
 • 2 de juliol: Fi de la campanya. Últim dia per a realitzar la presentació de la declaració de la Renda.
ADVISORIA recomana que la revisió i tramitació de la declaració de Renda es realitzi sempre mitjançant un professional.]]>