Eduard Bellera - ADVISORIA En el marc de desenvolupament d’ADVISORIA, com a empresa de serveis d’assessorament jurídic i econòmic, estem convençuts de la necessitat de consolidar la continuïtat del nostre projecte, confiant en nous valors professionals, capaços d’assumir responsabilitats i de creure i treballar pel futur, millorant cada dia la prestació de serveis en benefici dels nostres clients. En aquest sentit, des de la direcció d’ADVISORIA treballem de forma meditada i constant, planificant amb garanties el manteniment i superació de les nostres capacitats personals i empresarials. La relació d’ADVISORIA amb els seus clients ha de tenir sempre una projecció de futur i això fa necessari prendre decisions destinades a assegurar la consecució d’aquest objectiu permanent. És per això, que hem assolit amb el lletrat del nostre equip, Eduard Bellera, un acord que ha comportat la seva incorporació en l’estructura societària d’ADVISORIA. Li agraïm públicament la seva dedicació i confiança en ADVISORIA i estem segurs que, com a nou soci d’ADVISORIA, continuarà oferint per molt anys tot el seu esforç a aquesta empresa.]]>