El passat 1 de desembre en el BOE es va publicar l’ordre 253/2017 que regula el permís dels treballadors pel proper dia 21 de desembre, diu això: Les empreses han de concedir un permís no recuperable i retribuït de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral. Quan la jornada coincideixi com a màxim dues hores amb l’horari dels col·legis electorals no cal concedir permís. Si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, el permís és de dues hores. I si la coincidència es de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores. La durada del permís serà proporcional a la jornada dels treballadors a temps parcial. La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, és potestat de l’empresari. Per acabar, les empreses tenen dret a sol·licitar el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.]]>