ADVISORIA creu que aquest creixement en el sector de la construcció comporta una doble valoració. Per una part, el creixement de l’activitat econòmica, sigui un sector o una altre, el podem entendre com a positiu. Per altra part, les experiències viscudes en el passat ens haurien de fer reflexionar per no incórrer en nous errors. Pel que fa al Valor Afegit Brut (VAB) del Vallès Oriental ha crescut en un 4,1% el 2016, situant-se com la setena comarca amb més creixement. Pel que fa al Maresme, el VAB ha crescut un 3,6%.  ADVISORIA, despatx d’advocats i economistes que ofereix serveis integrals de gestió financera i d’assessoria legal a entitats, empreses i particulars, ha analitzat les dades de l’Anuario Económico Comarcal 2017 elaborat per BBVA. El Maresme Segons aquest informe anual, el Maresme se situa al 17è lloc en creixement amb un 3,6%, per sota de comarques com Osona i Garraf, que són les que més creixen (5,3% i 4,9% respectivament) i els dos Pallars, amb un clar retrocés. Aquest creixement del Maresme està en la dinàmica que consolida la recuperació encetada el 2014 (entre 2013 i 2016 el creixement va ser del 7,6%). La mitjana de creixement de Catalunya és d’un 3,4%. Per sectors, la construcció és el que més ha crescut, un 5,7%, convertint el Maresme en la comarca on més ha crescut aquest sector. Aquesta intensa millora de la construcció és el reflex del bon comportament de totes les variants que la integren com són la preparació de terrenys (8,7%), edificació i promoció immobiliària (6,6%), instal·lacions i acabaments d’edificis (4,0%) i obra civil (2,5%). Durant el 2016 al Maresme es van iniciar 502 habitatges, que suposa un augment el 40,6%. Pel que fa al sector primari, el creixement ha estat del 2,1%. L’increment del VAB industrial ha estat el 2016 del 4,5% amb un increment de l’afiliació del 0,9% que representa uns 18.600 afiliats. En el seu conjunt, els afiliats es van incrementar al 2016 un 3,5%, amb 123.800 afiliat, xifra que ha superat en un 10,4% la del 2013, la més baixa, tot i que encara es troba un 8% per sota la xifra de 2007, just abans de la crisi. El Vallès Oriental Aquesta comarca se situa al 7è lloc en creixement amb un 4,1%, per sota de comarques com Osona i Garraf, que són les que més creixen (5,3% i 4,9% respectivament) i els dos Pallars, a la cua, amb un clar retrocés. Aquest creixement del Vallès Oriental està en línia amb la dinàmica que consolida la recuperació encetada el 2013 (entre 2012 i 2016 el creixement va ser del 16%). La mitjana de creixement de Catalunya és d’un 3,4%. Aquests resultats de 2016 són el reflex dels importants increments de tots els sectors productius. Així, per sectors, la construcció és el que més ha crescut, un 5,6%, convertint-se el Vallès Oriental en segona comarca en creixement d’aquest sector, només un 0,1% per darrere del Maresme, que ha crescut un 5,7%. Aquesta intensa millora de la construcció és el reflex del bon comportament de totes les variants que la integren com són la demolició i preparació de terrenys (8,7%), edificació i promoció immobiliària (6,0%), instal·lacions i acabaments d’edificis (4,2%) i obra civil (3,8%). Durant el 2016 al Vallès Oriental es van iniciar 217 habitatges, xifra que suposa un augment del 29,2%. Un altre sector que s’ha incrementat de forma notable durant aquest darrer any al Vallès Oriental és l’industrial, i ho ha fet en un 5,8%, posicionant-se com la 6ª comarca on més ha crescut la indústria, molt per sobre del 4,0% de de mitjana a Catalunya. Són notables els augments de la indústria química (9,3%), de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (8,7%), dels productes farmacèutics (9,2%) i cautxú i matèries plàstiques (7,4%). Amb questa dinàmica l’afiliació a la indústria ha augmentat un 3,4%, amb un resultat de 38.800 afiliats el 2016. Pel que fa al sector primari, el creixement ha estat del 7,7%. Al Vallès Oriental, en el seu conjunt, els afiliats han incrementat al 2016 un 4,2%, amb 134.000 afiliats, xifra que ha superat en un 11,7% la del 2013, la més baixa, tot i que encara es troba un 11,7% per sota la xifra de 2007, just abans de la crisi.]]>