La Direcció General de Tributs ha confirmat que el termini de presentació del model 347, corresponent a les operacions realitzades amb tercers de 2017, serà el mes de febrer de 2018, encara que es preveu que pels següents exercicis s’avanci a gener. Per tant, segueix el mateix comunicat: Es confirma el previst en el Projecte d’Ordre respecte als models 184, 171 y 345, això és, el nou termini de presentació dels mateixos al mes de gener i, en aquest cas, amb efecte per a les declaracions corresponents a 2017. Així mateix, el REAF-REGAF, en les observacions al citat Projecte d’Ordre, ha manifestat els problemes que representa l’avançament de termini representa per als contribuents i assessors, i han argumentat l’inadequat de la modificació davant l’AEAT i el Ministeri. Tot i així, sembla que només s’ha aconseguit mantenir el termini del model 347 per a la propera declaració.]]>