El passat 6 de juny es va materialitzar la compra del Banc Popular per part del Banc Santander per la quantitat simbòlica d’1 euro, essent els inversors i petits accionistes del banc els majors perjudicats a l’haver perdut la seva inversió. L’entitat compradora feia mesos que seguia la pista del Popular i ha estat ara, quan el valor del banc ha tocat fons, quan han formalitzat la compra que li repercutirà, a més, un estalvi fiscal de gairebé 5.000 milions d’euros en els propers exercicis. L’altíssima morositat (15%) i la falta de liquiditat van suposar pel Popular unes pèrdues rècord de 3.500 milions d’euros durant l’exercici del 2016 i varen situar l’entitat al final del camí del que era la crònica d’una mort anunciada. A finals del mes de setembre de 2016, l’entitat ja va anunciar 3.000 acomiadaments i el tancament de 300 oficines. La situació va empitjorar amb l’ampliació de capital efectuada el 26 de maig de 2016, que es va iniciar amb les accions amb un valor de mercat de gairebé 2 euros per acció i va tancar la sessió amb una caiguda del 26%. Aquestes caigudes en el valor de l’acció varen ser constants fins aquest mes de juny, quan van arribar a caure un 48% en quatre sessions. Aquesta ampliació, de la que hi ha indicis que no es va informar de la situació financera real de l’entitat, com ja va passar amb la sortida a borsa de Bankia, va suposar l’inici del final del Banc Popular. La situació es va veure agreujada amb l’actuació d’alguns grans inversors i especuladors amb les conegudes ‘’posicions a curt’’ o CFDs, que consisteixen en la venda d’una acció que no es té en la seva cartera (és a dir, abans de comprar-la), amb la idea que el preu baixarà i que es podrà comprar en un futur a un preu més baix. És a dir, com més baixa l’acció, més guanya l’inversor. Per tant, com més ordres de venda hi ha, més baixa l’acció i més guanyen els especuladors. Ara la gran pregunta és què passarà amb el petit inversor que va acudir a l’ampliació de capital amb unes dades financeres suposadament falsejades o que no s’ajustaven a la realitat. D’entrada, dues organitzacions ja han presentat dues querelles per administració deslleial i falsedat comptable contra l’ex cúpula del Banc Popular. També s’ha conegut que el Santander estudia compensar als accionistes del Popular amb accions del propi banc, pel que es recomana esperar com evoluciona aquesta proposta que encara no s’ha fet oficial a fi d’evitar litigis i costos judicials. D’altra banda, abans d’acudir a la via judicial civil, es recomana esperar com evolucionen els esdeveniments respecte a la veracitat dels comptes publicats en l’ampliació de capital, ja que en atenció a les dades que es facin públiques, els fets es podran comparar en major o menor mesura amb el cas de la sortida a borsa fraudulenta de Bankia. Si tenen qualsevol dubte o s’ha vist afectat per la pèrdua de les accions del Banc Popular, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats en dret bancari a fi de recuperar els seus diners.]]>