6 DE CADA 10 EMPRESARIS CREU QUE LA SEVA FACTURACIÓ DEL 2017 CREIXERÀ RESPECTE LA DEL 2016

El 60,6% de les petites i mitjanes empreses de l’eix econòmic Vallès Oriental – Maresme creuen que tindran una facturació més elevada que la van aconseguir durant el 2016. El 30,3 % creu que la mantindrà i només el 9,1% apunta que el seu volum de negoci respecte l’any passat disminuirà. Aquestes conclusions refermen els indicadors socioeconòmics que, encara que d’una forma prudent, indiquen que ha començat una nova etapa de recuperació econòmica. Aquestes xifres de la 19a edició del Termòmetre ADVISORIA les podem comparar amb les de la 14a edició quan van fem les mateixes preguntes. Aleshores, l’any 2014, una mitjana del 45% considerava que la seva facturació s’incrementaria respecte la de l’any 2013, mentre que més d’un 50% pensava que es mantindria. Pel que fa al pagament de les factures, els enquestats paguen al seus proveïdors en un 54,5% en un termini inferior als 30 dies, en un 39,4% dels casos ho fan entre 30 i 60 dies i la resta, el 6,1% , ho fa a més de 60 dies.  En aquest aspecte hi ha canvis considerables amb les dades registrades l’any 2014 quan només un 10% dels enquestats pagaven els seus proveïdors en menys de 30 dies. En el tema del cobrament de les factures emeses, el 38,2% les cobra en menys de 30 dies, el 44,1% en un termini que oscil·la entre 30 i 60 dies, i el 17,6% cobra més enllà de transcorreguts 60 dies. Aquestes xifres també han millorat si les comparem amb les registrades al 14è Termòmetre del 2014. Aleshores, només una mitja del 20% cobrava les factures abans de 30 dies. El nombre d’empreses enquestades que tenen clients a l’administració pública és del 42,2% mentre que la resta, el 57,6%, només té clients al sector privat. El nombre d’empreses amb clients al sector públic ha crescut respecte el 2014 però continua essent minoritari respecte la privada. I pel que fa a la rapidesa dels pagaments, el sector públic continua essent més ràpid en un 83,3% que el públic. Per Ivo Florenza, soci d’ADVISORIA, “Aquestes dades són una mostra més de les bones perspectives econòmiques que arriben després d’una llarga crisi, la recuperació pausada però sense pausa de les xifres econòmiques anuals dels nostres clients. Segons el Banc d’Espanya, el PIB per aquest any pujarà en tres dècimes situant-se al 3,1% i també es preu una millora del consum privat, del públic i de la inversió. Des d’ADVISORIA farem el de sempre, assessorar els nostres clients i acompanyar-los, ara sí, en el seu creixement”. Per Manel Fernández, soci d’ADVISORIA, “El resultat de la nostra enquesta concorda amb la sensació de recuperació econòmica que percebem. Per altra part, per moltes lleis que es promulguin, la realitat material sempre és molt més poderosa i imposa els seus propis terminis, como es pot veure en els temps de pagament i cobrament de les factures. El que és difícil d’assumir és que sigui la pròpia Administració la que incompleixi els preceptes legals i vulneri els terminis amb absoluta impunitat, com pot aleshores exigir als administrats els compliment de la Llei? Aquesta és la paradoxa vital d’aquest país”. 1 2 3 4 5 6]]>