ADVISORIA convoca una sessió informativa dirigida als clients que puguin estar afectats per les CLÀUSULES SÒL així com altres disfuncions en la seva hipoteca, arran de la publicació del Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusula sòl. En la trobada s’exposaran, entre d’altres que siguin d’interès, els següents punts:

  1. Valoració del Reial Decret-Llei que regula el procediment extra judicial de reclamació de clàusula sòl.
  2. Recomanacions sobre les actuacions a seguir.
  3. Possibilitat de reclamar les despeses de formalització de la seva hipoteca.
  4. Torn obert de preguntes.
Sessió a Mataró Lloc: Sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (Carrer Méndez Núñez, s/n, de Mataró. Edifici annex als Jutjats). Dia: 1 de febrer de 2017 Hora: 18:30h a 20:00 h Sessió a Granollers Lloc: Sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (Carrer Llevant nº 2, de Granollers. Edifici annex a la Tresoreria General de la Seguretat Social). Dia: 2 de febrer de 2017 Hora: 18:30h a 20:00 h Els agrairíem la confirmació de la seva assistència al correu electrònic advisoriamataro@advisoria.cat.]]>