Des d’aquest mes de desembre, totes les empreses a les que ADVISORIA gestiona el pagament de la Seguretat Social s’incorporen de forma obligatòria al nou sistema de Liquidació Directa per realitzar les liquidacions mensuals. La principal novetat és que a partir d’ara serà la pròpia Tresoreria qui calcularà els imports a liquidar per les empreses en base a les dades de les que disposa (número de treballadors, tipus de contracte, bonificacions) les dades que li són comunicades per l’INSS i les Mútues d’Accident de Treball i per últim, les dades comunicades per les mateixes empreses. Aquest canvi suposa una forma radicalment diferent de treballar i canvia les relacions entre l’Administració i les empreses, fet que suposa una major càrrega de treball per aquestes i la necessitat d’una major diligència en la preparació i tramitació, a més de l’adaptació a un sistema totalment diferent i nou al fet servir durant molts anys. Termes tan comuns com TC2 o TC1 desapareixen i ara són substituïts per RNT o Relació Nominal de Treballadors (antic TC2) o la RLC, Rebut de Liquidació de Cotitzacions, l’anterior TC1.  Aquests nous models els continuarem enviant com fins ara, a traves del PORTAL EMPRESA de l’àrea de clients del nostre web www.advisoria.cat ADVISORIA, com sempre, disposa dels coneixements, el personal i les eines informàtiques necessàries perquè el canvi no suposi cap incidència a la seva empresa.]]>