Aquesta sentència resol una qüestió perjudicial específica, en un cas concret, formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació a una empleada del ministeri de defensa que abans de veure com li extingien el seu contracte va estar treballant com a interina ininterrompudament durant més de nou anys. El tribunal, en una sentència una mica confusa, critica el sentit de part de la legislació espanyola, que qualifica com a insuficientment descriptiva. Quin descobriment! I el que es diu és que quan no hi ha diferències en l’extinció dels contractes entre treballadors denominats indefinits i els denominats temporals, han de tenir la mateixa conseqüència econòmica. Però, és que algú pensava que això no era així? Algú pensava que l’abús de la contractació temporal no tindria conseqüències? Quan un treballador és acomiadat d’una empresa i el jutge ho qualifica d’improcedent, la indemnització és la mateixa, i si a més a més la contractació temporal es declara abusiva, totes les conseqüències són les mateixes amb independència del que les parts hagin signat o titulat. ]]>