Els mesos de setembre i octubre són els més actius pel que fa a l’inici de tot tipus d’estudis de formació, des de la formació obligatòria, passant per la formació professional, els estudis universitaris, idiomes, màsters i postgraus. En aquest context ha sortit publicat «El panorama de l’educació 2016» de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), i l’estudi «L’educació com a ascensor social» de l’observatori social de La Caixa. L’estudi de La Caixa posa de manifest que la formació acadèmica continua sent una via de millora de la posició social i un bon sistema per no caure en situacions d’atur. Una dada d’aquest estudi que publicava la setmana passada la premsa escrita ho deixa clar, els joves que procedeixen d’un origen social més humil i superen els estudis universitaris, tenen 14 vegades més possibilitats d’accedir a posicions professionals directives. L’altre estudi parla dels anomenats «ni-nis», els joves que ni estudien ni treballen, i segons el ministeri d’educació, el percentatge d’aquests joves hauria baixat gràcies al creixement de la formació professional i el seguiment del fracàs escolar. ]]>