L’assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica Massip&Melchor va acordar, el passat mes d’abril, engegar un acord de col·laboració amb ADVISORIA. Des d’aleshores, aquesta entesa s’ha anat concretant i continua en marxa des d’una línia de treball basada en el diàleg, la confiança i el traspàs ordenat d’informació. L’objectiu és que fruit d’aquest acord els clients de Massip&Melchor puguin rebre els serveis de sempre, basats en l’eficiència, el rigor i la professionalitat, comptant des d’ara amb el valor afegit que implica formar part de la xarxa de clients d’ADVISORIA. Els responsables de Massip&Melchor i d’ADVISORIA continuen col·laborant de forma permanent, creant el sistema de sinèrgies que s’anirà desenvolupant durant tot aquest 2016. De cara al 2017, la vinculació serà encara més efectiva, assumint l’equip d’ADVISORIA la direcció professional del projecte. Aquest procés es fa d’una forma progressiva per no deixar cap assumpte sense concretar i poder així demostrar que la suma sempre és positiva per oferir uns serveis redimensionats i enfortits. En aquests moments, ADVISORIA ja ha portat, amb resultat satisfactoris, processos judicials i l’assessorament específic en altres assumptes de clients procedents de Massip&Melchor. Continuem treballant plegats per sumar!]]>