Una sentència del Jutjat Mercantil número 11 de Madrid del passat 7 d’abril va condemnar a més de 40 entitats bancàries a eliminar la clàusula terra, que es declara nul·la per manca de transparència, i a retornar les quantitats indegudament abonades des del 9 de maig de 2013, data en la que una sentència del Tribunal Suprem ja havia condemnat a tres entitats bancàries a tornar l’excés abonat per l’aplicació de la clàusula terra. La novetat de la sentència de Madrid és que afecta a més de 40 entitats bancàries i no a les 3 de la sentència del Tribunal Suprem del 2013. Tot i que els bancs ja han fet la previsió per retornar aquests imports a qui els reclami, seguim pendents de que es publiqui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la que s’espera es determini la devolució de l’excés des de la constitució de la hipoteca. La vista oral sobre els tres assumptes prejudicials acumulats en relació a la retroactivitat de les clàusules sòl a Espanya es va celebrar el 26 d’abril, però la sentència definitiva europea encara no ha estat dictada. ADVISORIA ja ha iniciat la presentació de les reclamacions extrajudicials exigint l’eliminació de les clàusules terra a totes les entitats bancàries, i requerint la devolució dels imports abonats en excés pels nostres clients perjudicats. De totes formes, una vegada es publiqui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, serà possible determinar si el recàlcul de les quotes hipotecàries serà des de l’inici del contracte de préstec i per tant la reclamació del total abonat en excés i no des del maig de 2013.]]>