Aquesta mesura dictada pel Govern de l’Estat implica un canvi de sistema de tributació que afectarà a autònoms de diferents sectors clau de les dues comarques com poden ser el de la indústria del moble, la indústria del metall, confecció de peces de vestir, el transport, els instal·ladors, paletes, fusters i pintors. Segons la publicació al BOE de l’Ordre HAP72430/2015 de 12 de novembre, a partir de l’1 de gener d’enguany, els autònoms de diversos sectors que fins ara tributaven per mòduls, hauran de passar a pagar l’IVA. Són moltes les activitats afectades per aquesta mesura però al Vallès Oriental, per la tipologia d’activitat empresarial que hi predomina, els professionals més afectats per aquesta mesura són la indústria del moble i la indústria del metall, sectors claus al Vallès Oriental, la tercera comarca industrial de la província de Barcelona en termes relatius, amb un 17,8% d’empreses industrials. Pel que fa a la comarca del Maresme, els professionals més afectats són els que pertanyen al sector de la confecció de peces de vestir ja que aquesta comarca aplega el 28% de les empreses d’aquest sector a Catalunya. També es veuen afectats els professionals com els paletes, instal·ladors, fusters i lampistes. Aquesta reforma fiscal també té conseqüències per als professionals autònoms del sector del transport, sector clau en una comarca tan industrialitzada com la del Vallès Oriental, i per a les Societats Civils Particulars, també anomenades S.C.P. ADVISORIA, la companyia de Serveis integrals d’advocacia, assessoria econòmica, fiscal i laboral amb seu a Granollers, Mataró i Barcelona, considera que amb aquesta nova mesura el Govern vol augmentar els ingressos tributaris per l’IVA i Renda d’aquests sectors i així, de passada, eliminar el frau fiscal. Ivo Florenza adverteix que «el que no ha tingut en compte el Govern és que no tots els autònoms saben ser empresaris i que molts d’ells hauran d’aprende l’ofici de gestió empresarial per a administrar correctament la seva empresa i conèixer fil per randa la burocràcia que impliquen aquests nous tràmits per a ells». Fins ara ha estat molt fàcil per als professionals que tributaven per mòduls pagar la quota trimestral fixa però ara, afegeix Florenza «toca canviar i analitzar correctament els ingressos i les despeses i tributar tant per IVA com per Renda per a la realitat econòmica produïda, que en molts casos, i buscant la cara positiva de la situació, pot suposar una oportunitat per a la millora del control del negoci ja que es tributa pel que realment es guanya, la qual cosa implica aprendre a gestionar bé els recursos». ]]>