El balanç del primer any és positiu perquè ADVISORIA ha aconseguit encàrrecs de temes puntuals i captació de nous clients de quota. El conseller delegat d’ADVISORIA, Ivo Florenza i el president d’Apartur, David Riba, han renovat el conveni de col·laboració un any més. Recordem que la signatura inicial es va fer a finals de l’any 2014 i ara es referma aquest vincle segons el qual ADVISORIA ofereix a les empreses que formen part d’APARTUR els serveis d’assessorament fiscal, comptable, laboral i serveis jurídics en l’àmbit civil, laboral i mercantil de forma exclusiva i amb avantatges. Apartur ofereix a les empreses associades una borsa de treball, cursos de formació, dades estadístiques, gestiona demandes d’apartaments adreçades directament a l’associació i convenis amb empreses externes com és el cas d’ADVISORIA. L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (www.apartur.com) es va constituir l’any 2004 amb l’objectiu  d’articular el sector al voltant d’uns objectius comuns, donant veu i vot a totes les empreses, i per servir d’interlocutor a les administracions i d’altres institucions públiques i privades. Tot i així, l’objectiu d’APARTUR va més enllà de defensar els interessos del sector i també ofereix serveis a les seves empreses associades. Casos concrets Des que es va formalitzar el conveni, ADVISORIA ha donat assessorament a diverses empreses que formen part d’Apartur en temes puntuals o de forma periòdica. Entre d’altres,  ADVISORIA ha rebut sol·licituds de feines puntuals com, per exemple, assessorament fiscal i comptable pel tancament exercici 2014; preparació i presentació de l’impost sobre la renda de persones físiques de propietaris d’apartaments turístics degut a la casuística en la tributació fiscal; assessorament de les obligacions fiscals de propietaris estrangers i no residents a Espanya;  fer auditoria fiscal mitjançant revisió exhaustiva de tota la documentació dels exercicis 2013 i 2014, així com donar opinió de les contingències fiscals i en el seu cas de la falta de compliment de la normativa fiscal, laboral i administrativa. D’altra banda, ADVISORIA ha gaudit de la confiança de socis d’Apartur que ens han contractat com a despatx professional per a les seves empreses.]]>