ADVISORIA ha aconseguit que l’Audiència Provincial de Barcelona hagi declarat extingida la pensió d’aliments que un pare venia obligat a abonar mensualment a favor de la seva filla major d’edat perquè aquesta, tot i no tenir ingressos propis, tal i com estableix la normativa aplicable, ni treballava ni estudiava, el que popularment es coneix com a un/a “nini”. Així doncs, tot i que la normativa aplicable exigeix que els cònjuges amb qui els fills no convisquin hauran d’abonar la pensió d’aliments a favor dels fills majors d’edat fins que aquests no tinguin ingressos propis o estiguin en disposició de tenir-ne, el fet que la filla major d’edat no tingués cap voluntat ni interès en treballar ni estudiar, ni tan sols la inquietud de buscar un treball remunerat ni en continuar amb la seva formació, que havia abandonat en diferents ocasions, va donar lloc a l’extinció pretesa per ADVISORIA. El client d’ADVISORIA ha aconseguit així un reconeixement a la seva demanda de deixar de pagar la pensió d’aliments a la seva filla “nini” major d’edat, encara que aquesta continua convivint amb la seva mare. Des d’ADVISORIA animem a totes aquelles persones que puguin estar en casos similars, que no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres,  per poder estudiar el seu assumpte concret i poder-li donar el millor consell.]]>