Lluís Roca  és un artesà del vidre que amb les eines necessàries i les seves mans converteix aquest material en peces de tot tipus per la industria de la joieria, els complements i d’altres usos molt variats.  Amb el seu taller a Mataró, Lluís Roca és la quarta generació d’una família de vidriers, un ofici que va viure la seva època d’esplendor a principis del segle XX quan hi havia molts forns a la ciutat que fabricaven des d’ampolles, fins a bombetes passant per termòmetres.  L’ofici i la tècnica continua essent molt artesanal però els canals de distribució i les necessitats han canviat molt. El passat 6 de juliol, Lluís Roca va rebre el reconeixement de mestre vidrier de la Generalitat de Catalunya. La feina de vidrier continua essent artesanal? Sí, això no ha canviat i cada peça és única, aquesta és una feina que es basa en la cultura de l’esforç que sovint es diu que s’ha perdut però que aquí en el taller continua ben viva. Quins són els vostres principals clients? Els nostres clients són marques de joieria que distribueixen a tot el territori nacional, també tenim que distribueixen a l’estranger i per últim tenim clients estrangers, bàsicament d’Estats Units i Canadà. Quan vàreu començar a exportar? Doncs fa cosa d’uns 7 anys vam fer unes proves a Estats Units i Canadà i vam veure que era un mercat molt bo per nosaltres per dos motius, perquè no tenen artesans com nosaltres i perquè el client d’allà ho valora molt. Des d’aleshores tenim dos clients d’allà però treballem amb cautela perquè aquell mercat és molt gran i nosaltres som una empresa amb unes dimensions concretes. Hi ha molta competència en el sector? En el sector del vidre no, en el nostre cas la competència arriba d’empreses que ofereixen les nostres peces o similars però fetes amb altres materials com poden ser la fusta o el plàstic. A nivell de vidre, podem dir que no tenim competència directa, sortosament. Com valores el tracte d’ADVISORIA? Vam començar a treballar quan vaig passar d’autònom a S.L. perquè va ser quan vaig veure que més que una gestoria, necessitaria un assessorament més ampli en temes laborals, comptables… I la veritat és que estic molt content perquè la nostra empresa en aquests temes és força diferent d’altres, el tema de l’artesania té diferències i el sistema d’ADVISORIA és molt flexible i s’han adaptat molt bé a les nostres necessitats. Ens fan aprofitar molt el temps i tenir bons resultats.]]>