Després d’una intensa campanya realitzada pel Jutge Degà i els Col·legis d’Advocats i Procuradors, Granollers comptarà amb dos nous Jutjats de Primera Instància de reforç, segons ha autoritzat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La denúncia conjunta dels operadors jurídics de la dramàtica situació en que es troben els Jutjats de Granollers,  que estan suportant càrregues superiors al 200%, i que causa un greu perjudici als ciutadans ja que els assenyalaments s’eternitzen entre 30 i 40 mesos, va ser recolzada pel Conseller de Justícia, Germà Godó, per l’Ajuntament de Granollers, que qualificava la situació d’inadmissible, i per la Unió d’Empresaris Intersectorial quan afirmava que la lentitud de la justícia perjudica a les empreses. Aquesta mesura adoptada d’urgència és provisional, doncs els jutjats de reforç es creen per un temps limitat. Per això continua essent necessari l’ampliació de la planta judicial a Granollers i es reclamen 3 nous Jutjats de Primera Instància, l’increment de la plantilla orgànica i la creació d’un servei d’actes de comunicació. S’aposta perquè els dos nous Jutjats assumeixin en exclusiva els temes de família i incapacitats, i està prevista la seva implantació als espais lliures del mateix edifici judicial del carrer Josep Umbert. En quant a l’entrada en funcionament, el compromís és “en el termini més breu possible”.]]>