ARCA, serveis ambientals és una empresa que va néixer l’any 1997 amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball de persones amb discapacitat, en situació de marginació o perill d’exclusió social i/o laboral. Els seus programes d’inserció laboral se centren en dos grans àmbits empresarials com són la gestió dels residus i la construcció i rehabilitació. Els seus treballadors els podem veure a diferents municipis del Maresme netejant els carrers o recollint la brossa. La roba que posem als contenidors de Roba Amiga també és un dels seus treballs. ADVISORIA assessora a l’ARCA fa més de 10 anys en temes laboral, fiscal i jurídic. Per saber més detalls d’aquesta empresa, parlem amb el seu gerent, David Domingo i Font. Com funcionen els vostres programes d’inserció laboral? Per llei, el 30% del nostre personal ha de ser d’inserció laboral i a dia d’avui estem al voltant del 35% però això fluctua durant l’any perquè a l’estiu, per exemple, amb el manteniment de les platges s’amplia. Treballeu en els àmbits de gestió de residus i de construcció, m’imagino que aquest darrer ha minvat. Com us heu adaptat a la nova situació? La nostra part de construcció és molt petita, ho hem notat però no ha suposat cap problemàtica perquè les obres que podem fer moltes vegades són dels mateixos centres de tractament de residus que gestionem com poden ser deixalleries, plantes de gestió de residus o centres de transferència. Quin és el vostre àmbit d’actuació? El 90% és el Maresme. Treballem a Argentona, Alella, Sant Pol, Vilassar de Dalt, Sant Vicenç de Montalt… tot i que també tenim algun contracte al Bages i al Vallès Oriental. Reciclem bé al Maresme? Des de l’inici de la crisi ha baixat el volum total de residus recollits però en canvi ha millorat el nivell de selecció, fet que és positiu pel medi ambient. A banda de recollir les diferents seccions de la brossa, l’ARCA porta a terme accions pedagògiques i informatives a la població perquè tothom recicli i reutilitzi. Des dels ajuntaments, a més, ho sol•liciten perquè cada vegada el cannon que han de pagar ells per la fracció de rebuig que es porta a incinerar és més gran. Quins reptes teniu per aquest 2015? Anar creixent de forma controlada, tenir algun contracte més cada any i anar complint amb el tema d’inserció laboral que és difícil. Per què és difícil? Perquè moltes vegades quan guanyem un contracte per fer-nos càrrec del servei de recollida i/o neteja d’un municipi suposa que hem de subrogar el personal que hi havia. Però vaja el nostre equip de recursos humans treballa amb els ajuntaments i altres organismes per inserir el màxim nombre de persones possibles. Quin tipus de perfil inseriu? Doncs són perfils molt variats, des de dones que han patit un maltractament, a aturats de llarga durada o persones exinternes dels centres penitenciaris i altres perfils, que per diferents motius necessiten una inserció laboral amb un seguiment. Després passen al mercat laboral ordinari? Molts sí però depèn de cada cas i cada cop costa molt. Nosaltres el que fem és per un costat intentar que empreses del sector més grans que nosaltres els contractin o bé, els contractem nosaltres en la mesura de les nostres possibilitats. Com us ajuda ADVISORIA en el vostre dia a dia? Treballem amb ADVISORIA des de gairebé els nostres inicis quan la gestoria que ens portava les nòmines ens va dir que no ens podia solucionar un tema d’impagats. Des d’aleshores vam contactar amb ADVISORIA i estem molt contents amb els seus serveis laborals, legals i fiscals. A més, des de fa dos anys s’ha incrementat l’assessorament jurídic-administratiu que necessitem amb el naixement del Tribunal de Recursos Contractuals, que defensa la transparència dels concursos públics.]]>