L’advocada d’ADVISORIA, Isabel Maria Martín Santolaria, va assistir els dies 7 i 8 de novembre al XIV Congrés de l’Associació Espanyola de Responsabilitat Civil i Assegurança que es va celebrar a Sabadell.  L’acte va ser inaugurat pel degà del Col·legi d’Advocats de Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, i el recentment escollit nou president de l’Advocacia Catalana, Abel Pié i Lacueva, juntament amb el president de l’Associació, Mariano Media, el secretari de la mateixa, Javier López y García de la Serrana, i el vocal a Catalunya, Sr. Lluís Orriols. En la presentació García Cazorla i Pié van incidir en la necessària derogació de les taxes judicials. La primera ponència de la jornada del dijous 7 de novembre va ser la de Juan Francisco Garnica Martín, president de la Secció 15ª de l’Audiència Provincial de Barcelona, qui va dissertar sobre l’abast de la responsabilitat civil dels administradors societaris dins i fora del Concurs de creditors. La segona intervenció va anar a càrrec de Jordi Seguí Puntas, president de la Secció 16ª de l’Audiència Provincial de Barcelona, qui abordà un tema de rabiosa actualitat, com va apuntar el moderador Javier López y García de la Serrana, com és la responsabilitat civil de Bancs i Institucions financeres per contractes declarats nuls o clàusules declarades abusives, amb especial referència a la reparació del dany material i moral causat per aquestes entitats, en clara al·lusió a productes financers com ara swaps i preferents. Per últim, la primera jornada es va tancar amb la ponència de José Antonio Badillo Arias, director regional de Madrid en Consorci de Compensació d’Assegurances, qui exposà als assistents els aspectes més rellevants de l’àmbit material de la Llei de responsabilitat civil sobre la circulació de vehicles a motor, en relació als conceptes de vehicle a motor i fet de la circulació. La segona jornada va iniciar-se amb la ponència de Miquel Martín Casals, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Girona, i president de la Comissió d’experts per a la modificació del Sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, qui va il·lustrar la concurrència sobre les línies generals de la proposta de reforma del sistema valoratiu i de les seves disposicions directives que ha elaborat la Comissió que presideix. Seguidament, va tocar el torn al president de l’Associació Espanyola d’Advocats especialitzats en RC i Assegurança, l’advocat Mariano Medina Crespo, qui amb la seva exposició va exposar les novetats en l’estructura i conceptes que integren la Proposta de reforma del sistema valoratiu, eix temàtic d’aquesta edició del Congrés. En aquest mateix sentit, la següent intervenció a càrrec de José Pérez Tirado, advocat i membre de la Comissió d’Experts en interès de les associacions de víctimes d’accidents de circulació, va a aprofundir en el sistema de rescabalament dels perjudicis patrimonials, amb especial menció al lucre cessant en cas d’incapacitat permanent o mort. La sessió matinal es va tancar amb una taula rodona sobre la necessitat imperiosa de la reforma del «Barem» de la Llei 30/95 i l’anàlisi de la Proposta realitzada per la Comissió d’Experts. Isabel López Riera, fiscal coordinadora de Seguridad Vial, Manuel Mascaraque Montagut, director de l’Àrea d’Assegurances Generals d’UNESPA, i Javier López y García de la Serrana, advocat i secretari gral. de l’Associació Espanyola d’Advocats Especialitzats en RC, van aportar els seus punts de vista. La setena ponència del Congrés, que va servir per inaugurar la jornada de tarda, va tenir com a protagonista el catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Salamanca, Sr. Eugenio Llamas Pombo, qui realitzà una exposició sobre el nou règim legal de responsabilitat civil per atropellament d’espècies cinegètiques. Les dues darreres ponències del Congrés van tenir com a protagonistes dos magistrats del Tribunal Suprem: Eduardo Baena Ruiz i Antonio Salas Carceller, magistrats de la Sala Primera del Tribunal Suprem. El primer va dedicar la seva ponència a la intervenció provocada en els supòsits de Responsabilitat Civil solidaria, mentre que el segon va incidir sobre les conseqüències de la inclusió de clàusules abusives en els contractes d’assegurança. La clausura del Congrés va correspondre a Juan Manuel Abril Campoy, Magistrat del TSJC y de la Corte de Andorra, qui va posar de relleu, juntament amb el degà del Col·legi d’Advocats de Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, l’extrema qualitat de ponències i conferenciants que ha aplegat aquest Congrés, així com l’extraordinària resposta de públic i de la ciutat de Sabadell amb aquest esdeveniment. Font: www.icasbd.org Foto: ADVISORIA]]>