Els clients afectats per la comercialització de participacions preferents i obligacions subordinades que han demandat a les entitats bancàries amb el suport jurídic dels professionals d’ADVISORIA han obtingut, fins a dia d’avui, sentències favorables. Ara, a més, s’obre una nova possibilitat de recuperar els diners invertits per aquells clients de BANKIA que varen adquirir accions de l’entitat abans de la seva sortida a Borsa, que es va produir el 20 de juliol del 2011. Aquesta via de treball s’obre per la recent Sentència dictada per un Jutjat de Primera Instància de Mataró (juny 2014), seguida per una altra del mateix partit judicial (setembre 2014). Aquestes conclouen que en la comercialització de les accions de Bankia, abans de la seva sortida a Borsa, l’entitat financera va actuar de forma dolosa, faltant a la veracitat en la publicitat efectuada en relació a la seva situació patrimonial, presentant-se com a una de les entitats més solvents del país, quan en realitat es trobava en situació de fallida tècnica. Diferencies entre preferents i accions El tret diferencial entre aquest tipus de procediments i els relatius a participacions preferents és el següent: en els cassos d’adquisició d’accions no es tracta de demostrar que els clients varen confondre les accions adquirides amb un altre producte, sinó d’acreditar que la informació facilitada als clients sobre la solvència i el patrimoni de Bankia fou notòriament incorrecta i irreal. Bankia va ometre la seva situació patrimonial real, fins al punt d’haver falsejat la seva situació de solvència.  Extrems fàcilment demostrables tant pel desplom gairebé automàtic que va patir l’entitat un cop va sortir a Borsa, així com pel fet que va haver de ser rescatada en menys d’un any. Aquesta publicitat enganyosa i falsejament de comptes foren els que varen produir un error en tots els clients que confiant amb les paraules dels treballadors de la mateixa, varen adquirir aquestes accions convençuts que es tractava d’una de les entitats més solvents de l’estat. Així doncs, des d’ADVISORIA animem a tots aquells clients que varen decidir comprar accions de Bankia, confiant amb la informació comptable que els va oferir l’esmentada entitat, que facin un pas endavant i s’assessorin ja que s’ha obert una nova via judicial per recuperar els seus diners.]]>