Lema del dia internacional de les Cooperatives (5 juliol 2014): “Les empreses cooperatives aconsegueixen un desenvolupament sostenible per a tothom”L L’esborrany de la nova regulació de la llei de cooperatives, que fins ara es regulava per la Llei 18/2002, de 5 de Juliol de Cooperatives de Catalunya, es va posar en circulació el passat mes de maig. Des d’ADVISORIA i mitjançant aquest article intentarem posar de manifest les novetats més significatives respecte la normativa actual amb l’objectiu de facilitar el coneixement del seu contingut. Segons el Govern, la principal motivació d’aquest projecte de llei és flexibilitzar el marc jurídic de les cooperatives, perquè puguin ser més competitives i així poder crear i apropar el sistema cooperatiu a un sistema més mercantilista. Per aconseguir aquesta fita, les principals novetats que inclou el projecte de llei són les següents:

  • Es redueix el nombre de socis necessaris per crear una cooperativa, passant de 3 a 2.
  • Es rebaixa del percentatge dels beneficis que s’han de destinar a reserves, passa del 30% al 15%.
  • El percentatge de dotacions destinades a formació procedents dels guanys que tingui la cooperativa passa del 10% al 5%.
  • S’estableix la possibilitat que el 50% dels fons de reserves es puguin repartir entre els socis. ( La Llei 18/2002 de 5 de Juliol no permetia aquesta possibilitat de repartiment).
  • Es crea la figura de l’Administrador únic en el cas de les microcooperatives de fins a 10 socis.
  • Es modifica el sistema de votacions i s’introdueix la possibilitat de ponderació de vot.
  • S’obre la possibilitat que puguin participar persones no sòcies al Consell Rector.
  • S’incorpora la figura de soci temporal i de socis capitalistes.
  • Es deleguen competències pròpies de l’assemblea a l’òrgan d’administració.
  • Les cooperatives de segon grau podran incorporar com a socis a empresaris individuals.
A manera de conclusió i com aportació d’ADVISORIA, podem dir que la proposta d’una nova regulació de la Llei de cooperatives era necessària per millorar la gestió empresarial i simplificar administrativament la gestió de les cooperatives. Aquests canvis permetran que s’adaptin millor al context econòmic i social actual.]]>