Corejar cançons des del balcó vulnera drets?

El pòxim 26 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual i, enguany, arriba en un moment tan insòlit com l’actual. La pandèmia ha arribat a plantejar una polèmica, també inèdita, com és la de si sortir a cantar als balcons i difondre-hi música...