Fa un any, des d’ADVISORIA, ens fèiem ressò d’una sonada batalla legal per la protecció de patents. En aquella primera resolució, de l’hivern de 2021, semblava que Vorwerk (Thermomix) havia guanyat, l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs interposat per Lidl contra la titular de la marca Thermomix.

En una sentència de dijous passat, el tribunal de la secció 15 de l’Audiència de Barcelona, estima el recurs interposat per Lidl contra la sentència dictada fa un any pel Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona. En aquell moment el conflicte es resolia considerant que el supermercat havia envaït la patent del robot de cuina Thermomix i la condemnava a la retirada de tots els seus robots de cuina Monsieur Cousine Connect. Ara, l’Audiència dona la raó als supermercats i els permet, de nou, la comercialització del seu robot de cuina.

Els magistrats de l’Audiència de Barcelona consideren que la patent en què Vorwerk es fonamentava per imputar-li la infracció dels seus drets és nul·la per dues raons diferents: d’una banda, per l’existència de “matèria afegida” en el títol concedit, és a dir, per haver-se ampliat la protecció de forma il·legítima en el curs de la tramitació de la patent i, de l’altra, perquè la sol·licitud no disposava d’activitat inventiva.

Ara, l’Audiència de Barcelona diu que no existeix infracció perquè el robot de Lidl “no reprodueix aquesta seqüència necessària perquè es pugui intervenir amb seguretat en el got d’agitació”. La Sentencia no es ferma i les parts podran interposar recursos de cassació i per infracció processal en el termini de vint dies després de la notificació de la Sentència.

En qualsevol cas, de nou es posa en relleu la importància de protegir jurídicament els elements diferenciadors de les invencions i fer-los en els temps i formes que estableix la llei, però no has de realitzar tots aquests tràmits sol. Comptar amb un despatx d’advocats i consultoria de confiança des del primer moment t’ajudarà a agilitar els tràmits i a protegir la teva marca, patent i propietat intel·lectual.

L’esforç d’ADVISORIA està dirigit a això. A oferir-te #ElMillorConsell perquè puguis protegir la teva marca o patent, perquè les teves idees són el teu major tresor.