Mitjançant el RDL 16/2020, de 28 d’abril, el Govern ha regulat determinades mesures d’ordre processal encaminades a reprendre l’activitat ordinària dels jutjats, tot tenint en compte l’important increment de litigiositat que es preveu en aquests.

Cal destacar la regulació d’un nou procediment especial, preferent i sumari per qüestions de família derivats de l’Estat d’Alarma, que s’hagin generat durant el per iode en què el mateix hagi perdurat i fins tres mesos després de la seva finalització.

Aquest procediment s’articula per resoldre tres tipus de demandes:

-Les que recullin peticions relatives al restabliment de l’equilibri en el règim de visites o guarda compartida, en cas que s’hagués alterat a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern per pal·liar la crisi sanitària.

 -Les que recullin peticions de revisió de les mesures definitives sobre càrregues del matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i pensions d’aliments reconegudes als fills, quan les circumstàncies hagin variat substancialment, a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la Covid-19.

-Les que plantegin l’establiment o la revisió de l’obligació de prestar aliments, quan aquest plantejament es fonamenti en la variació substancial de les circumstàncies econòmiques del familiar obligat a aquesta prestació d’aliments, a conseqüència de la crisi sanitària pel  Coronavirus.

Un procediment que, segons quina tramitació s’ordena com a preferent des de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals, acordats pel Real Decreto 463/2020 de 14 de març, i fins al dia 31 de desembre de 2020.

Els professionals d’Advisoria restem a disposició dels nostres clients per assessorar-los i ajudar-los a gestionar qualsevol necessitat que tinguin.

LAST ENTRIES

Las ocupaciones ilegales, en el punto de mira

Catalunya es la comunidad autónoma que registra más ocupaciones, según los datos del Ministerio del Interior publicados a principios de 2022. Así mismo, de los casos producidos en territorio catalán, un 74%, se concentran en la provincia de Barcelona, especialmente, a...

Novetats a la campanya de la RENDA 2021

El 6 d’abril s’iniciava la campanya de Renda 2021. Una campanya que no introduirà grans canvis tècnics a l’hora de fer-ne la presentació, tot i que sí que es mantindran tots aquells que es van introduir en campanyes anteriors. Sí que s’han introduït alguns canvis...

NEWSLETTER

ADVISORIA WITH THE SPORT

DEVELONICS TECHNOLOGY PARTNER