Davant la situació extraordinària i d’incertesa que estem patint durant aquesta pandèmia, podem assegurar que el futur econòmic de gran part dels treballadors, empreses i autònoms serà molt complicat. Actualment, no sabem ni som conscients de totes les afectacions que patirem en els mesos vinents, més enllà de la crisi sanitària que ha provocat la COVID-19.

A mitjans del mes d’abril, el Fons Monetari Internacional (FMI) estimava que el Producte Interior Brut (PBI) espanyol es reduirà un 8% i l‘atur podria arribar fins el 21%. A data d’avui, els analistes econòmics ja situen la reducció del PIB per sobre el 10%. Les mesures fiscals que el Govern estatal, autonòmic i municipal han establert fins ara, han estat principalment en la possibilitat de diferir el pagament d’ impostos, taxes i cotitzacions via moratòries, però pràcticament en cap cas, s’han anul·lat, eliminat o reduït les quantitats a pagar per part de contribuents, autònoms i empreses.

És més, a Catalunya, durant el mes d’abril, s’han aprovat els pressupostos de l’any 2020 amb una pujada dels principals impostos com és l’augment del tram autonòmic de l’IRPF i un fort increment de l’Impost de Successions i Donacions, entre d’altres. L’augment de la despesa pública de Catalunya serà de més de 3.000 milions d’euros, i per tant, la única alternativa per equilibrar el pressupost és via augment d’impostos.

No entenem les previsions pressupostades d’ingressos fetes pel Govern, però de ben segur, no s’aconseguirà recaptar l’import previst com a conseqüència de la davallada de l’economia, i per tant, s’augmentarà el dèficit públic autonòmic. A nivell estatal, la situació encara serà pitjor, fins el punt de trobar-nos en una situació de dependència absoluta de la Unió Europea i d’un probable  rescat econòmic que Espanya necessitarà per part dels seus socis comunitaris.

La situació empitjorarà una vegada s’acabi la moratòria de pagament d’impostos i cotitzacions, les empreses i autònoms hauran de fer el pagament principalment per liquidacions d’IVA, retencions de treballadors, professionals i lloguers, Impost de Societats i cotitzacions a la Seguretat Social. La tresoreria de la majoria d’empresaris està sota mínims i les ajudes financeres que va acordar el Govern Estatal, a través préstecs ICO, principalment, no estan arribant a les empreses que veritablement ho necessiten, o simplement, arriben tard i amb imports insuficients per fer front a totes les obligacions de pagament.

Les companyies no tindran recursos econòmics financers suficients per iniciar de nou l’activitat empresarial o professional. Tot això, sense tenir en compte els costos laborals i de seguretat social una vegada comenci l’obertura dels seus centres de treball i que no tornaran a recuperar els nivells d’ingressos o facturació que tenien abans del coronavirus.

Les conseqüències fiscals, laborals i jurídiques que moltes societats podrien patir per a la impossibilitat de fer front als pagaments a proveïdors, creditors, entitats financeres i dels impostos i cotitzacions socials, amb els corresponents recàrrecs i sancions que es puguin derivar, i davant d’un futur econòmic incert i molt complicat en sectors com els d’hosteleria, la restauració, el turisme, l’automoció, l’aviació i la cultura i esdeveniments, per enumerar-ne només alguns, els empresaris hauran de prendre decisions dràstiques que en molts casos esdevindran en conseqüències jurídiques per acomiadaments o expedients de regulació d’ocupació (ERO) o reclamacions judicials per impagaments fins a un punt final que, en alguns casos, els obligarà a presentar la fallida de l’empresa, tramitant així el corresponent concurs de creditors per evitar que les responsabilitat recaiguin en els òrgans d’administració.

Des d’ADVISORIA, recomanem analitzar i estudiar conjuntament amb bons professionals la situació de l’empresa per poder decidir la millor opció una vegada valorades totes les alternatives possibles i executar la decisió consensuada amb els assessors i/o advocats de confiança.